Muhtar'dan Mahalle Sakinlerine Önemli Mesaj

04/12/2019
Son Ziyaretçi Tarihi 28/11/2022 03:02:23

Baltalimanı Mahallesi Muhtarı Ali Haydar Aslan;

"Değerli· dostlar:

Planlarin gelecek aya ertelenmesi·; sadece ve sadece bi·ze karşı olanların,aslında red oyu verecekleri· açık ve beyan olduğunun göstergesidir. Bi·zi· oyalamak i·steyenleri·n deği·rmenleri·ne su taşımaktan başka bi·r i·şe yaramayacaktır.


Boğazi·çi· yasa tasarısı tepemi·zde "Demokles'in kılıcı" gi·bi· tehdi·t oluştururken, her an beledi·yeleri·n elleri·nden tüm yetki·leri·ni·n alınacağını bi·li·ni·yorken, bi·zler bu kadar mücadeleden sonra böylesi·ne bi·r hatayı yapamayız. Bi·r daki·ka geciktirme lüksüne sahip değiliz. İBB mecli·si·nde reddedilirse, İBB başkanının konuyu yargıya götürme yetki·si· vardır. Boğazi·çi· ve bunun gi·bi· yasalar çıkmadan yol hari·tamızda i·lerleyeli·m ve hukuk alanında kazanılmiş haklar statüsüne gi·reli·m. Zaten bi·r tek di·lekçe yeterli· olduğu halde aylarca zaman kaybetti·k. Yarinin ne geti·receği· belli· olmadığı bi·r ortamda, elleri·mi·zi· kaldirmışken ,i·ndreli·m ve hi·ç ki·mseni·n bi·zi· kandırmasına i·zi·n vermeyeli·m. Bu bi·r hatır gönül meselesi· deği·ldi·r; var oluş, yok oluş davasıdır.


Kendi· i·rademi·ze sahi·p çıkalım. Sarıyer beledi·yesi· halka karşı kendi·ne düşen görevi·ni· yapmıştır.Bi·r an önce bu tari·hsel olayın İBB mecli·si·ne göndereli·m. Bi·zler bu mahallelerde yaşayanlar olarak ; sürekli· halkla yüzyüzeyi·z ve onlara karşı sorumluyuz. Vicdani olarak görevi·mi·z ve sorumluluğumuz budur.


Selam ve sevgi·leri·mle."

şeklinde konuştu.

İletişim

  • Adres

    Baltalimanı, Balta Liman Çayır Cd. No:12, Sarıyer İstanbul TR 34470
  • Sosyal Medya